Våre eiendommer

Leirangergaten 31

Beliggende i Flotmyr, et transformasjonsområde som Haugesund Kommune nå omregulerer til boligformål, har Leirangergaten 31 et bra potensiale for utvikling og bygging av bolig. Flotmyr skal videreutvikles som en ny, urban bydel i Haugesund sentrum, og bidra til å styrke Haugesund sin posisjon som regionsenter.

Eiendommen er i dag utleid i sin helhet til Tide Buss.

For mer informasjon, ta kontakt med karl-aage@montem.no.

 • Adresse/Sted:

  Leirangergata 31, 5542 Haugesund

 • Areal:

  1 100 m2

 • Selskap:

  Leirangergaten 31 AS

 • Type lokale:

  Verksted, lager, kontor

 • Byggeår:

  1972

Samarbeidspartnere

Emil Austgulen

Finans og forvaltning

Karina Erstad

Regnskap/faktura

Leif-Ove Olaisen

Drift nærsenter

Montem AS er et eiendomsselskap som driver med kjøp, salg, utleie, samt utvikling av boliger og næringseiendom. Selskapet ble etablert i 2006. Porteføljen er primært lokalisert i området rundt Bergen, Sunnhordland og Haugalandet.

C. Sundts gate 55, 5004 Bergen

post@montem.no

+47 48 32 01 00